Spring til indhold
Kommuner
Tildeling

Tildelingsordningen - samarbejde mellem kommuner og producenter

Det er DPA der beregner, hvordan mængden af borgernes udtjente elektronik og batterier, som skal afhentes på genbrugspladserne, skal fordeles blandt producenterne. Den geografiske fordeling tager udgangspunkt i producenternes markedsandele og den obligatoriske tilbagetagningspligt. Udover selve beregningen af producenternes markedsandele og andel af tilbagetagningspligt, skal vi i DPA indhente og offentliggøre følgende oplysninger til brug for de berørte aktører:

Danmarkskort

Kommuner

Årlig "Skiftedag"

Tildelingsperioden løber i perioden fra 1. september til 31. august hvert år. DPA beregner hvert år, den mængde udtjent elektrisk udstyr og bærbare batterier, som kollektive ordninger eller individuelt registrerede producenter skal indsamle fra husholdninger. Det tildelte mængde bliver afhentet på de kommunale indsamlingssteder/genbrugspladser. Beregningen og selve den praktiske udførelse benævnes samlet ”tildelingsordningen” eller ”skiftedag”, fordi nogle kommuner oplever, at der kommer nye producentordninger og operatører på deres pladser, og i den forbindelse udskifter det opsamlingsmateriel, som er leveret til pladsen.

Søg indsamlingssteder i Danmark

Indgå i en kollektiv ordning?

Først og fremmest skal I finde en kollektiv ordning og kontakte dem for at høre, hvad de kan tilbyde jer.

Se Kollektive ordninger i Danmark

Derefter skal I:

  1. Logge ind i  producentansvarsregisteret
  2. Vælge menupunktet “Kategorivalg og indberetning”
  3. Under punktet Kollektive ordninger findes i drop-down listen, de forskellige kollektive ordninger.
  4. Tryk gem.

Den kollektive ordning vil herefter modtage en anmodning som de kan acceptere eller afvise. Når jeres anmodning er accepteret er jeres tilknytning etableret.

Læs mere om Producentordninger

 

På denne side kan kan du se hvordan du får adgang til vores register:

Adgang til vores register

DPA varsler tildeling

Hvis I har valgt at varetage jeres producentansvar individuelt og har markedsført en større mængde elektroniske produkter til brug i husholdninger eller bærbare batterier, kan I ligesom kollektivt organiserede virksomheder, tildeles afhentning fra kommunale indsamlingssteder.

Det betyder, at virksomheden i en periode på 12 måneder og indenfor et geografisk tildelt område, skal opfylde sin tilbagetagningspligt ved at afhente en forholdsmæssig andel af elektronikaffald pr. kategori eller bærbare batterier, som svarer til de produkter, I har markedsført . Denne fordeling af tilbagetagningspligten benævnes ofte “tildelingsordningen”.

Så snart vi under beregningen af tildelingen kan se, at individuelt registrerede virksomheder vil komme  over grænsen for atkan tildeles indsamlingspligt i en kommune, varsles den pågældende virksomhed om dette.

Kollektiv ordning

Opgaven med at indsamle og miljøbehandle udtjent elektronik eller bærbare batterier er en administrativ, logistisk og kommunikationsmæssig tung opgave. Derfor vælger de fleste virksomheder, at tilmelde sig en kollektiv ordning.

En kollektiv ordning fungerer som et tilbud til den enkelte producent, om at løfte bl.a. tilbagetagningspligten. Dette sker mod betaling. Da der ofte er indtægter forbundet med genvindingen af elektronikaffald, kan det anbefales, at producenten indgår i en forhandling med de kollektive ordninger, når der skal aftales et eventuelt medlemskab.

Den endelige tildeling offentliggøres af DPA 1. juni, hvorfor tildelte virksomheder skal have afklaret deres organisering af tilbagetagningspligten klar inden da.

Sådan gør I:

Når virksomheden har valgt en kollektiv ordning skabes relationen i producentansvarsregistret på følgende måde:

  1. Log ind på DPA
  2. Vælg menupunkt: “Kategorivalg og indberetning” og ”Kollektive Ordninger”
  3. Ud fra hver kategori vælges den kollektive ordning i drop-down listen. Tryk Gem

Den kollektive ordning modtager nu en anmodning, som de kan acceptere. Hvis den kollektive ordning accepterer anmodningen er den officielle tilknytning til en kollektiv ordning hermed etableret.

Genveje

Indsamlingssteder

Se krav til kommunale indsamlingssteder, herunder beskrivelse af elektronikfraktioner

Regionale pladser 2023-2024

Se regionale indsamlingssteder til større mængder husholdningslignende elektronikaffald

Opsamlingsmateriel og piktogrammer

Se producenternes opsamlingsmateriel og kommunernes standard piktogrammer

Kollektive ordninger, producenter og deres operatører

Se kontaktoplysninger på transportører og operatører, som kommer på de kommunale indsamlingspladser ved den årlige tildeling

Tildeling

Se hvem der skal hente elektronikaffald og bærbare batterier på kommunens indsamlingssteder

Statistik for indsamlet elektronik

Se hvor meget elektronik der indsamles i kommunerne

Statistik for indsamlede batterier

Se hvor mange batterier der er indsamles i kommunerne

Samarbejde mellem kommuner og producenter

Se retningslinjer for kommuners og producenters samarbejde, herunder sorterings- og afhentningskrav på indsamlingsstederne