Spring til indhold
Biler
Biler – indsamling og håndtering

Indsamling og håndtering af udtjente biler

Udtjente køretøjer skal afleveres til miljøbehandling hos registrerede affaldsbehandlere. Til forskel fra elektronikaffald og udtjente batterier sker dette ikke ved en national indsamlingsordning. I stedet er der indført en incitamentsordning, hvor den registrerede ejer får udbetalt en skrotningsgodtgørelse, når den gamle bil afleveres til en godkendt forhandler, ophugger eller anden miljøbehandlingsvirksomhed. I 2022 blev der indført krav om finansiel sikkerhedsstillelse i forbindelse med håndteringen af udtjente biler. Se her, hvad der er særligt ved dette krav.

Ingen tildelingsordning i producentansvaret for biler

Producentansvaret for biler er anderledes end for øvrige producentansvarsområder. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der ikke er en tildelingsordning for  indsamlingen af udtjente køretøjer.  Selvom den producentansvarlige bilimportør altid vil have ansvaret for, at bilejeren omkostningsfrit kan aflevere bilen til miljøbehandling, vil de udtjente biler typisk blive afleveret til en miljøgodkendt ophugger. Derfor kommer bilerne i sjælden grad retur til producenten/importøren. Da producenten normalt ikke er involveret i indsamlingen eller miljøbehandlingen, er der ikke det samme behov for en tildelingsordning, som man ser ved elektronikaffald.

Se mere om Tildeling

Udtjente biler

Importørernes producentansvar

Vær opmærksom på, at bilejeren altid har ret til at aflevere bilen, når den er udtjent, til importøren. Importører af mere end 20 køretøjer om året er desuden forpligtet til at sikre, at ejerne omkostningsfrit kan aflevere udtjente køretøjer højst 50 km fra salgsstederne.

Skrotning af bil

Sikkerhedsstillelse – opkræves ikke

Producenter og importører skal stille sikkerhed for finansieringen af skrotbilernes håndtering og miljøbehandling. Sikkerhedens størrelse skal baseres på de forventede omkostninger ved miljøbehandlingen. Da håndteringen af bilskrot, som beskrevet ovenfor, typisk foregår udenom producenten, forventes der ikke at være omkostninger for producenterne ved håndteringen, og der opkræves derfor heller ikke nogen sikkerhedsstillelse.

Dette skyldes, at materialerne i et udtjent køretøj i øjeblikket vurderes at have en værdi, som overstiger omkostningerne ved håndteringen.

Det betyder, at selvom importøren skulle vise sig at gå konkurs eller på anden måde ophøre, vil værdien af bilens materialeressourcer være tilstrækkelige til at skabe incitament til miljøbehandling og genvinding, uagtet om importøren er til stede på markedet eller ej.

Både bil-, genvindings- og råstofindustrien kan ændre sig, og i tilfælde af at omkostningerne til håndtering af udtjente biler stiger, kan der blive opkrævet sikkerhedsstillelse i fremtiden.

Genveje

Skrotning af bil

Se hvad du som bilejer skal gøre, når bilen er udtjent og skal skrottes

Registrer jer som importør

Se hvordan I som ny importør registrerer jer for biler og bilbatterier i producentansvarsregistret

Årlig indberetning

Se mere om årlig indberetning af nye og brugte biler og bilbatterier (PAR)

Økonomi og gebyrer

Se de gældende gebyrer for produkter omfattet af producentansvaret

Indsamling og håndtering af udtjente biler

Se mere om krav til håndtering af skrotbiler, herunder tildeling og sikkerhedsstillelse.

Lovgivning på bilområdet

Se lovgrundlaget for producentansvar for biler og behandling af skrotbiler

Producentansvar for batterier

Se mere om producentansvar på bilbatterier

Lovgivning for batterier

Se lovgivning på batterier, herunder bilbatterier

Producentordninger

Se oversigt over kollektive producentordninger i Danmark. Der er kun én for biler

Autoophuggeres miljøbehandling

Gå til siden hvor vi samlet vigtige oplysninger for autoophuggere

Godkendte ophuggere

Gå til oversigten over godkendte ophuggere i Danmark